Publications
Diversity - 1 enkelt tiltak alle kan iverksette
Diversity – 1 enkelt tiltak alle kan iverksette
En av hovedutfordringene å finne gode løsninger og verktøy som faktisk gir målbare resultat - Les artikkel
Norwegian Business Life is consistently lagging in gender equality
Written by Petter Berg, Bente Slaatten and Ramona Enica - Read article
Flere kvinner nær maktens sentrum
... men fortsatt underrepresentert i alle grupper.
Finansavisen 18. jan 2017 - Les artikkel

Kompetanseutvikling i kompetansebedrifter
Hvor liten del av virksomheters samlede tidsressurser brukes til systematisk kompetanseutvikling? - Les artikkel
Slik får kvinner toppjobbene
En stor andel kvinnelige ledere startet veien til toppen med at de fikk ansvar for et konkret prosjekt - Les artikkel
Lønnsomhet viktig – men ikke ved rekruttering?
Det er dyrt å rekruttere feil. Ikke bare dyrt, men du får heller ikke ut potensialet og verdiskapningen du kunne få ved å rekruttere riktig person - Les artikkel
Lederrekruttering – kjøreregler for økt suksess
Hvorfor er det slik at noen bedrifter lykkes, mens andre sliter og går under? - Les artikkel
Don’t let Compliance become the Office of No
A large international corporation seeking to fill a senior compliance role. - Read article
1. Performance Management - Preempting
empty chairs in your organization

Did they just kill performance management – or did they step up the game? - Read article
2. Succession Planning - Preempting empty
chairs in your organization

Succession Planning is crucial to avoid “empty slots” in your management team - Read article
Women are still underrepresented in Norwegian Business Life – and it is costly
If companies need the best talents, they are handicapping this by 50% - Read article
Diversity – et lønnsomhetsperspektiv

Diskriminering er forkastelig, uansett hvordan man ser på det. Rent forretningsmessig er det også direkte kontraproduktivt - Les artikkel

Få kvinner er nær maktens sentrum
Kvinneandelen blant norske toppsjefer vil være lav i svært mange år fremover - Les artikkel

Back
Human Assets Consulting Group AS
Bygdøy Allé 3
0257 Oslo, Norway
email: info@haconsulting.no
> See map
© Human Assets Consulting Group AS 2018